Aliplast systém Imperial

Imperial je trojkomorovým tepelný systém pre konštrukcie okien, dverí a stien. V profiloch je vytvorený tepelný